13 NĂM THÀNH LẬP BUSINESSPRO GLOBAL (2009 – 2022)

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
VƯỢT KHÓ THỜI COVID-19

[ GIẢM 50% PHÍ THÀNH VIÊN ]

1. Vì sao doanh nghiệp tham gia thành viên BusinessPro Global?

– Mở rộng mối quan hệ. Kết nối doanh nghiệp các tỉnh thành tại Việt Nam.

– Phát triển kinh doanh. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

– Nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp. Chia sẻ cơ hội vượt khó thời Covid-19.

– Cân bằng công việc và gia đình.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia:

– Doanh nghiệp: Siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

– Đại diện tham gia: Chủ doanh nghiệp/Giám đốc/Giám đốc Kinh doanh.

3. Các hoạt động:

I. Offline:

1. BMatching (Chapter; kết nối giao thương). Định kỳ theo tháng.

2. BFamily (Chapter; ngày hội gia đình: du lịch trải nghiệm và kết nối thành viên các gia đình).

3. BMeet [Vietnam] (Local; du lịch trải nghiệm trong nước và tìm kiếm cơ hội kinh doanh).

4. BMeet Global (Global; du lịch trải nghiệm quốc tế và tìm kiếm cơ hội kinh doanh).

5. BCharity (Local/Global; chương trình thiện nguyện: trao học bổng, chia sẻ tư duy tích cực, …).

II. Online:

1. BTalk (Local/Global; livestream). Định kỳ theo tuần/tháng.

– Cập nhật tình hình kinh tế.

– Cập nhật luật doanh nghiệp/đầu tư.

– Chia sẻ câu chuyện kinh doanh từ các Chapter.

– Chia sẻ câu chuyện cân bằng công việc và gia đình.

– Đào tạo kiến thức và kỹ năng kinh doanh.

2. Nhóm thành viên (Chapter/Local; sử dụng Viber).

3. Nhóm thành viên (Global; sử dụng Viber).

4. Nhận thông tin kinh doanh, hội thảo qua nhóm thành viên/email.

4. Hỗ trợ 50% phí thành viên (Nation): 6.000.000 VND x 50% = 3.000.000 VND. Doanh nghiệp đóng phí: 3.000.000 VND + 2.000.000 VND (phí khởi tạo, đăng ký lần đầu) = 5.000.000 VND.

5. Quy chế hoạt động: Xem tại đây.

6. Hướng dẫn đăng ký thành viên: Xem tại đây.

* Hotline: 098 108 7879 – Email: thanhvien@BusinessPro.vn