TỔNG QUAN

BusinessPro
Global

BusinessPro Global là mạng lưới doanh nhân toàn cầu, được thành lập từ năm 2009, lấy nhân tố cá nhân làm nền tảng cho các hoạt động của mình. Nhằm giúp doanh nhân thịnh vượng và hạnh phúc.

LIÊN HỆ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đã hơn 13 năm kể từ khi một nhóm doanh nhân mong muốn tạo ra một mạng lưới doanh nhân có cùng chí hướng để giúp nhau học tập, kết nối, phát triển và thiện nguyện. Tổ chức định kỳ các chương trình:

- Học tập: Tổ chức định kỳ theo tháng chương trình Học Tập Kinh Doanh BTalk. Chia sẻ kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp, ...

- Kết nối và phát triển: Tổ chức định kỳ theo tháng chương trình Kết Nối Giao Thương BConnect, ứng dụng Kết Nối Doanh Nhân Toàn Cầu BMatching trên thiết bị di động, chuỗi chương trình Road to Dubai/Singapore/APEC/ ... market, giải golf/tennis/futsal.

- Thiện nguyện: Chương trình Thiện Nguyện. Tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ tư duy tích cực, trao học bổng cho học sinh - sinh viên, khám và phát thuốc miễn phí cho người già.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tầm nhìn

    Doanh nhân thịnh vượng và hạnh phúc.

  • Sứ mệnh

    Thay đổi cuộc sống của những người kinh doanh toàn cầu.

  • Giá trị cốt lõi

    Trung thực. Trách nhiệm. Chính trực. Chuyển hóa.

ĐỐI TÁC
CHÚNG TÔI