CÁC HOẠT ĐỘNG

* BusinessPro Global:

1. Xúc tiến thương mại và đầu tư (Online, Offline).

2. Tư vấn luật doanh nghiệp/đầu tư (miễn phí, Online).

3. Đào tạo kỹ năng (miễn phí, Online). Chủ đề liên quan đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

4. Tư vấn cân bằng cuộc sống (miễn phí, Online).

* Chapter:

1. Kết nối giao thương (Online, Offline). Định kỳ theo tháng.

* BusinessPro TV:

1. Tham gia chia sẻ thực tế trong chuyên mục Câu Chuyện Kinh Doanh trên kênh BusinessPro TV.

2. Giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ trong chuyên mục Cơ Hội Kinh Doanh trên kênh BusinessPro TV.