GIỚI THIỆU

Là mạng lưới dành cho các doanh nhân, được thành lập từ năm 2009, BusinessPro Global giúp thay đổi cuộc sống của những người kinh doanh toàn cầu.

BusinessPro Global có 2 hoạt động chính: BMatching (offline) và BTalk (online). BMatching là chương trình kết nối giao thương, định kỳ theo tháng của mỗi Chapter (nhóm doanh nhân tại địa phương). BTalk là chương trình chia sẻ thông tin kinh tế/luật/câu chuyện kinh doanh/cân bằng/đào tạo/…, định kỳ theo tuần/tháng của mỗi Local/Global (quốc gia/toàn cầu).

Giá trị mang lại cho thành viên: Mở rộng mối quan hệ; phát triển kinh doanh; nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp; cân bằng cuộc sống.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

I. Offline:

1. BMatching (Chapter; kết nối giao thương). Định kỳ theo tháng.

2. BFamily (Chapter; ngày hội gia đình: du lịch trải nghiệm và kết nối thành viên các gia đình).

3. BMeet [Vietnam] (Local; du lịch trải nghiệm trong nước và tìm kiếm cơ hội kinh doanh).

4. BMeet Global (Global; du lịch trải nghiệm quốc tế và tìm kiếm cơ hội kinh doanh).

5. BCharity (Local/Global; chương trình thiện nguyện: trao học bổng, chia sẻ tư duy tích cực, …).

II. Online:

1. BTalk (Local/Global; livestream). Định kỳ theo tuần/tháng.

– Cập nhật tình hình kinh tế.

– Cập nhật luật doanh nghiệp/đầu tư.

– Chia sẻ câu chuyện kinh doanh từ các Chapter.

– Chia sẻ câu chuyện cân bằng công việc và gia đình.

– Đào tạo kiến thức và kỹ năng kinh doanh.

2. Nhóm thành viên (Chapter/Local; sử dụng Viber).

3. Nhóm thành viên (Global; sử dụng Viber).

4. Nhận thông tin kinh doanh, hội thảo qua nhóm thành viên/email.

GIÁ TRỊ MANG LẠI

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI:

– Mở rộng mối quan hệ.

– Phát triển kinh doanh.

– Nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp.

– Cân bằng cuộc sống.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN:

Là thành viên của BusinessPro Global, bạn nên có hai mục tiêu:

– Phục vụ BusinessPro Global tại địa phương của bạn một cách mạnh mẽ, hiệu quả với khả năng của bạn.

– Xây dựng và phát triển BusinessPro Global.